Voedingsmanagement van een paard

Efficiënte energievoorziening voor optimale prestaties

Om onze paarden topprestaties te laten leveren moeten ze op het moment van de arbeid over de juiste en voldoende hoeveelheid energie beschikken. Bij het samenstellen van het rantsoen moeten we niet alleen rekening houden met de behoefte aan energie maar ook waarvan deze afkomstig is. Welke voedingstoffen spelen hierin een belangrijke rol?  Suikers, zetmeel, vezels en vetten zijn de verschillende energiebronnen die paarden via voeding aangeleverd krijgen. Suiker en zetmeel vormen de snelle brandstof, vezels en vetten zijn trage energieleveranciers.

Suiker en zetmeel
Suiker en zetmeel zijn koolhydraten die veelvuldig in granen voorkomen. In het lichaam worden ze omgezet naar glucose. Daarna kan de glucose, via het hormoon insuline,  van het bloed naar de lichaamsweefsels, zoals de spieren, gebracht worden. Hier wordt het omgezet naar energie die onmiddellijk gebruikt kan worden ofwel opgeslagen in glycogeen of vet die dienst doen als energieopslag. De vertering van suiker en zetmeel gebeurt snel waardoor  de vrijgekomen energie snel kan worden opgenomen. Dit maakt dat een koolhydraatrijk rantsoen geschikt is voor paarden die explosieve prestaties moeten verrichten. Renpaarden moeten in een korte tijd een explosieve inspanning leveren en halen de hiervoor benodigde energie uit de glucosevoorraad in de spieren en het bloed. Ga echter steeds bedachtzaam om met een zetmeelrijk rantsoen vermits te veel zetmeel verzuring van de darmen kan geven wat zelfs kan leiden tot koliek of hoefbevangenheid.

Vezels
Vezels zijn koolhydraten die we vooral terug vinden in ruwvoer. De celwanden van het ruwvoer worden door de micro-organismen afgebroken en omgezet in vluchtige vetzuren. Deze vluchtige vetzuren kunnen omgezet worden naar energie.  Vermits vezels langzaam verteerbaar zijn bieden ze het paard een continue energie die beschikbaar is over een langere periode. Dit maakt dat ruwvoer en dus vezels een goede energiebron zijn voor paarden die een langdurige inspanning verrichten.

Vetten
Vetten worden in de dunne darm omgezet naar glycerol en kunnen zo vervolgens in het bloed opgenomen worden. Energie uit vetten komt langzamer vrij dan bij koolhydraten en is bedoeld voor paarden die meer uithoudingsvermogen nodig hebben en langdurig krachtige bewegingen maken. Paarden die uitgebracht worden in disciplines zoals dressuur, eventing en endurance hebben hier baat mee. Zij hebben kracht nodig maar moeten toch beheersbaar zijn.

Eiwitten
Eiwitten worden gebruikt als bouwstenen voor de opbouw van lichaamseiwit, bijvoorbeeld voor de opbouw van spieren. Enkel in noodsituaties worden eiwitten aangesproken voor de energievoorziening.

Conclusie  
Een juiste energiebalans is van het grootste belang om uw paard topprestaties te laten leveren. Het gaat dus niet enkel om de hoeveelheid aan energie of voedsel maar ook om de soort energie of voedsel dat u aan uw paard geeft. Mijten legt zich mede daarom toe op uitgebalanceerde voeders. 


Voor vrijblijvend voedingsadvies op maat van uw paard, kan u steeds terecht bij onze voedingsadviesservice

Blijft u graag op de hoogte van al onze tips en adviezen voor paarden? Schrijf u onderaan deze pagina in op de nieuwsbrief of volg ons op: Image title

Loading
Loading