Weidemanagement paardenweide

Een goed onderhouden weide zorgt voor de juiste kwaliteit en hoeveelheid gras. Een verkeerde manier van beweiden en weidebeheer kan veel gezondheidsproblemen veroorzaken bij paarden. Bij overdaad aan gras, zal het paard overgewicht vertonen en is het beter om de weidegang te beperken en het paard voldoende beweging te geven. Paarden zijn sobere rassen die van nature vezelrijke grassen en kruiden eten. Het beste is gras wat suiker- en eiwitarm is. Een grasmengsel wat voor koeien uitermate geschikt is, is voor paarden minder geschikt. De manier van grazen van paarden is heel anders dan koeien. Paarden eten het gras met de tanden heel kort bij de wortel af. Koeien eten met de tong en grazen dit veel hoger af. Weidemengsel Hippogreen, grasmengsel voor paarden heeft een laag groeipunt, zodat het tegen kort afgrazen kan en onkruid niet de overhand kan krijgen. Gebruik daarom bij inzaai of bijzaai een weidemengsel speciaal geschikt voor paardenweide zoals weidemengsel Hippo-green.

Graszaad voor paardenweide

Hippo-green graszaad zorgt voor een sterke paardenweide. Verdraagt intensieve betreding, zorgt voor een zeer gesloten zode met een snel herstellingsvermogen. De weide is smakelijk, structuurrijk maar niet te energierijk (laag fructaangehalte). Speciaal geschikt voor een paarden graas –en standweide. Kan eventueel ook gemaaid worden.

Zaaidichtheid Hippo Green: 

Nieuwe inzaai: 60 kg/ha
Bijzaai: 40 kg/ha

Samenstelling Hippo Green:

Engels Raaigras WT diplo           25%
Engels Raaigras TT diplo            25%
Veldbeemdgras                              30%
Lammerstaart                                10%
Roodzwenk forse uitl.                  10%

Juiste bemesting paardenweide

Veel mensen denken dat een schrale weide het beste is voor paarden, maar dit is niet het geval. Wanneer gras een tekort aan voedingsstoffen heeft zal gras ‘gestresst’ worden. Hierdoor groeit het gras slecht en maakt het veel suikers aan. Een schrale weide met een hoog suikersuikergehalte kan aandoeningen als hoefbevangenheid veroorzaken. Kort gras kan naast veel suikers te weinig vezels bevatten. Lang, hoog en volgroeid gras met relatief veel vezels en weinig energie is beter voor paarden. Ook is de kans op onkruid in zeer schraal, kort gegraasd weiland erg groot. Daarom is het belangrijk om ook een paardenweide met regelmaat te bemesten met een meststof geschikt voor de paardenweide zoals Fertigreen Weidemeststof. 

Gebruik Fertigreen Weidemeststof:
Strooien bij een minimale temperatuur van 15 graden en vochtig weer. 

Dosering intensief gebruik      1ste gift: maart/april    4 à 5 kg per are
                                                          2de gift: juni/juli            2 à 3 kg per are

Dosering extensief gebruik      maart/april                      6 kg per are

Samenstelling Fertigreen Weidemeststof:
N              8 %                P            6 % 
K            14 %              MgO        3 %
SO3       10 %              Na2O      5 % 

Voor een goede opname van de voedingsstoffen in Fertigreen Weidemeststof is het aan te raden om het gras te bekalken.  Wilt u zekerheid over de staat van de paardenweide dan kan het nuttig zijn om een bodemanalyse uit te voeren. Een bodemanalyse geeft inzicht in de aanwezigheid van hoofdelementen, sporenelementen, hoogte van de pH en het organische stofgehalte.  
Laden
Laden