Image titleHoe voorzie ik me van eieren tijdens de winter?

Toen er nog geen elektriciteit bestond en mens en dier op het dag- en nachtritme leefden ging de prijs van de eieren tijdens de donkere dagen omhoog. Er was immers een verminderde leg en bij schaarste stijgen de prijzen. Tegenwoordig kan men jaar in jaar uit over eieren beschikken die in elk seizoen aan dezelfde prijs worden aangeboden.

Liefhebbers die kippen houden weten dat er na de zomer een periode komt die we de rui noemen en tijdens dewelke onze kippen erg weinig of meestal niets meer leggen. De diertjes schudden letterlijk hun oud pakje af en laten de versleten en verfomfaaide veren uitvallen. Dit gebeurt in een welbepaalde volgorde zodat ze er nooit volledig kaal bijlopen. Dankzij een aangepaste voeding, die door de liefhebber moet aangeboden worden, slagen de kippen erin om 6 tot 10 weken later te verschijnen met een gloednieuw verenpakje.

Op dat moment zijn de dagen meestal al echt kort en zitten we in de maand oktober of november. In principe zou dan de nieuwe legcyclus op gang kunnen komen indien de voorwaarden daarvoor aanwezig zouden zijn maar dat is dan niet het geval. Zoals u dient te weten, komt een hoen pas terug aan de leg als het aantal uren daglicht rond de 14 uren ligt en daar komen we in deze periode bijlange niet aan. Zonder een ingreep van de mens is het dus vergeefs wachten op het eerste eitje.

Om ervoor te zorgen dat we het jaar door als particulier kippenhouder over verse scharreleieren kunnen beschikken zijn er verschillende manieren van werken. Jonge hennen (die in het voorjaar geboren zijn) komen aan de leg rond de 20 à 22 weken. Zij kunnen deze leg volhouden mits er voldaan wordt aan de zonet beschreven voorwaarden. Tegenwoordig zijn er hybriderassen die ook aan de leg blijven tijdens de wintermaanden zij het wel met een verminderde leg.

Indien men over een toom hennen beschikt die aan het eind van de legcyclus zijn gekomen en dan hun welverdiende rustperiode inlassen om terug op krachten te komen en te ruien, zouden er opvolgers moeten zijn die de leg op dat ogenblik overnemen en de liefhebber op die manier verder van eieren voorziet. Als men dit gegeven concreet analyseert kan men dus besluiten dat er minstens twee reeksen dieren moeten gefokt (of gekocht) worden zodat de ene groep de andere kan aflossen.

Nu is het dus zo dat het aan de leg brengen van jonge hennen kan beïnvloed worden door het geven van bijverlichting. Hou er dan wel rekening mee dat dit bij verlichten slechts mondjesmaat gebeurt (10 à 15 minuten per week) om de dieren de gelegenheid te geven zich aan te passen aan deze lichtintensiteit.

Indien men bruusk te werk gaat en plots enkele uren licht bijgeeft dan zullen de kippen gaan ruien en is het over en out met het leggen.

Blijft u graag op de hoogte van al onze tips en adviezen voor kippen? Schrijf u onderaan deze pagina in op de nieuwsbrief.


Laden
Laden