Voedingswijzer voor fazanten, sierwatervogels, parelhoenders en eenden


StartImage title

Fauna 1 is een compleet startmeel voor de eerste 2 weken.
Kuikengraan is een gevarieerde mengeling met fijn gebroken mais. 

Groei

Image titleFauna 2 is een complete groeikorrel.

Groei en legImage title

Graan nr. 3 is een gevarieerde granenmengeling met gebroken mais. 
Graanmix Gezond is een zeer gevarieerde granenmengeling met bordeaux mais.

LegImage title

Fauna 3 is een complete conditiekorrel voor tussen 2 legperiodes.
Fauna 4 is een complete korrel voor tijdens de legperiode. Aan het laden
Aan het laden