Kalkpoten bij kippen, bestrijding en verzorging

Kalkpoten worden veroorzaakt door mijten die zich tussen de schubben van de tenen en de loopbenen bij een kip vestigen. Hun uitwerpselen worden afgezet tussen deze schubben en daardoor komen die schubplaatjes omhoog en geven ze een ruw uitzicht aan de poot in zijn geheel. Indien kalkpoten niet verzorgd worden, kan dat leiden tot kreupelheid van de kip. Tenen en nagels kunnen afbrokkelen en verdwijnen doordat ze volledig “ verkalkt “ zijn en geen levend en gezond weefsel meer bevatten. Zodra kalkpoten ontstaan of ontdekt worden, moet er ingegrepen worden om de situatie niet te laten verergeren.
kip met kalkpotenEen overjaarse hen, met vrij veel kalkaanzetting op de rechterpoot, is dringend aan verzorging toe. (Golsteyn, P.,privécollectie)
Het volstaat om de poten en de aangetaste delen in te smeren met een vetstof of met olie en deze handeling dient men om de twee dagen te herhalen gedurende 14 dagen. De genezing is na die periode zo goed als rond. Hoe komt dat? Door olie en/of vetstof op de poten te smeren belet men als het ware de luchtaanvoer voor de mijt die tussen de schubben zit en zodoende zal deze afsterven door zuurstofgebrek. Natuurlijk vraagt het de nodige discipline om aangetaste kippen op regelmatige basis (om de 2 dagen gedurende 14 dagen) te behandelen. Mensen die veel dieren hebben kunnen er de handen vol mee hebben maar het is een vereiste om het op deze manier uit te voeren, wil men de dieren weer gezonde poten bezorgen.Het één voor één in de hand nemen van elk dier en de poten inwrijven met olie of vet is geen sinecure en vraagt de nodige tijd. Om de vetstof zo lang mogelijk haar verstikkend werk te laten doen verkiezen sommige liefhebbers om een verband rond de behandelde poten aan te brengen. Omdat niet iedereen de mogelijkheid heeft om deze procedure veertien dagen vol te houdenheb ik (Peter Golsteyn) een systeem uitgetest dat ook goede resultaten geeft. Hoe werkt het systeem? Aan de in- of uitgang(en) van het kippenverblijf installeerde ik een soort voetbadje, gevuld met frituurolie. Iedere keer dat de kippen het hok in of uit gaan worden ze op die manier verplichtom door dat olie voetbad te stappen. Eerst staan de kippen wat weigerachtig t.o.v. het bad en proberen ze erover heen te springenom niet door de vloeistof te moeten gaan. Maar alles went en na enkele dagen stappen ze vlot door de olie. Zorg er bij de montage van het badje voor dat dit stevig verankerd zit en niet kan omkantelenwanneer de dieren op de rand van de doos of het badje trappen.

Behandeling kalkpoten bij kippen
De inloopopening van het kippenhok en de witte doos, waarin de olie wordt gegoten, zit stevig verankerd zodat zeniet kan omkantelen. (Golsteyn, P., privécollectie)
Telkens de kippen het badje willen passeren, krijgen ze een lading olie op hun poten en tenen die in de volgende minuten haar gunstig effect op de aangetaste lichaamsdelen kan uitoefenen. Omdat de meeste dieren op een dag meermaals het hok bezoeken (eten, drinken, leggen) krijgen ze dus meerdere “behandelingen” per dag. Door het ”voetbadsysteem“ toe te passen, behaalde ik al behoorlijke genezingsresultaten na 8 à 10 dagen. Eerlijkheidshalve moet ik er wel bij vertellen dat het strikt nodig is om het bodemstrooisel sneller dan normaal te verversen omdat de dieren bij het binnen komen ook de afdruipende olie nalaten op de bodembedekking of in de legnesten. Op die manier komt dan ook een deel van de olie terecht op de buikveren van de hen en soms worden de eitjes ook lichtjes bevuild.
Image titleDe poot van deze oude hen vraagt om een behandeling (Golsteyn, P., Privécollectie)
Men mag zeker niet nalaten om dagelijks “ verse” olie bij te gieten in de voetbadjes want als er per dag honderd keer door het bad wordt gelopen, is dat op een tijdspanne van 8 uren wel zo goed als leeg.Het olieniveau dient net zo hoog te zijn als de volledige lengte van het loopbeen. Bij een te laagniveau worden soms enkel maar de tenen bedekt met een laagje olie maar de mijten kunnen zitten tot bovenaan het loopbeen. Het welslagen van het systeem heeft dus alles te maken met het nauwkeurig in het oog houdenvan het oliepeil en eveneens om het voldoende lang toe te passen.

Blijft u graag op de hoogte van al onze tips en adviezen voor kippen? Schrijf u onderaan deze pagina in op de nieuwsbrief.


Aan het laden
Aan het laden