Omrollende eieren in de broedmachine

Iedereen die eieren uitbroedt met de broedmachine is erop gebrand om tijdens de laatste dagen van het broedproces regelmatig te gaan kijken naar “le moment suprême“ wanneer de eitjes worden aangepikt en de kuikens ter wereld komen.

Wie al ervaring heeft met kunstmatig broeden weet dat de eieren, die tijdens de drie laatste dagen allemaal in een uitkomstlade liggen, soms lichtjes bewegen omdat de kuikens in het ei zich roeren. Die bewegingen worden heftiger naargelang het moment van aanpikken nadert en soms gaat het er  zo hevig aan toe dat een ei een halve slag kan draaien tijdens de trapbewegingen van het kuiken. De uitkomst (= het uitkippen van het eerste kuiken) is een geweldige ervaring. Na de ultieme trap, die de schaal uiteindelijk in twee delen breekt, blijft het kuiken door inspanning even stil op zijn rug liggen. Enkel een zware ademhaling is dan zichtbaar. Daar komt wel snel verandering in want kort daarna probeert het diertje al op zijn pootjes terecht te komen (door rollen). Langzaamaan ziet men het kuiken opdrogen en meer bewegen.
Image title(Golsteyn, P., eigen collectie)
Het kuiken bovenaan is het oudst. U ziet dat omdat het dons al goed opgedroogd is. Het jongste kuiken bevindt zich links. De meeste kuikens beginnen meer te bewegen en kruipen, tuimelen en rollen tegen de andere eieren aan waardoor die hun oorspronkelijk positie in de lade niet kunnen aanhouden. Het aangepikt gaatje van een volgend uitkippend ei dat enkele ogenblikken voordien aan de bovenkant van het ei zichtbaar was, is nu verdwenen en de kans is groot dat de aanpikopening nu aan de onderkant van het ei zit. Heeft dit enige invloed op het uitkomen van het kuiken? Bijna alle nog niet uitgekomen eieren ondergaan hetzelfde lot en het lijkt erop alsof ze gebruikt worden als een bal in een kegelspel. Maak u geen zorgen over deze gang van zaken. De uitkomst wordt geenszins belemmerd door de positie waarin het ei ligt. Veel eieren zullen dus aan de beneden zijde aangepikt worden maar dat is geen bezwaar. Zodra het uitkipproces start, is het zaak dat het diertje zo snel mogelijk 360 graden van de schaal open pikt zodat de schaalhelften zich van elkaar kunnen verwijderen en dat het kan geboren worden.

Het rommelig eindproces in de uitkomstlade heeft geen nadelige gevolgen voor het uitkippen. Wat wel noodzakelijk is, is het feit dat de gemaakte opening in de schaal niet kan uitdrogen. Het is namelijk zo dat er 10 of meer uren kunnen verstrijken tussen het aanpikken van het ei en het verder werken aan het definitief uitkomen van het kuiken. De rustperiode van vele uren heeft als doel om het kuiken gewoon te laten worden aan de omgevingslucht. Via dat gemaakte gaatje stroomt er zuurstof in de luchtkamer en het gewoon worden van het ademen van de beschikbare lucht in de luchtkamer en die van de buitenwereld, vraagt een aanpassing. Controleer dus of de relatieve vochtigheid tijdens de laatste dagen hoog genoeg blijft om te vermijden dat de vliezen rond de aanpikgaatjes uitdrogen en het uitkipproces bemoeilijken of onmogelijk maken.

De eerste 12 uren mag het kuiken in de uitkomstlade blijven liggen om goed op te drogen. Na het overbrengen van de diertjes naar de kunstmoeder dient men erop te letten dat de kuikens leren drinken. Neem ze voorzichtig in de hand en druk het snaveltje in het drinkbakje zodat ze leren waar er drinken te krijgen is. Geef ze even later ook voer, Growki Start, en op die manier nemen ze een vlotte start in hun kippenbestaan.

Blijft u graag op de hoogte van al onze tips en adviezen voor kippen? Schrijf u onderaan deze pagina in op de nieuwsbrief.

Chargement en cours
Chargement en cours