Wat voer ik mijn veulen?

Ruwvoer is de belangrijkste component in het rantsoen van opgroeiende veulens. Hierdoor wordt een trage, stabiele groei gestimuleerd zonder grote groeispurten of een ontwikkelingsachterstand. Het voorkomt verveling en minder stress en helpt zo mee als bescherming tegen maagzweren tijdens de stressvolle periode van het spenen. Maar vooraleer het veulen zich waagt aan vast voedsel spelen er zich 3 voedingsfases of periodes af. De neonatale fase is de eerste fase, deze start onmiddellijk na de geboorte. Daaropvolgend komt de zoogperiode en hierna het moment dat het veulen gespeend wordt.

  • De neonatale fase

Tijdens deze fase is het colostrum of de biest de cruciale factor. Dit is de eerste melk die de merrie levert en deze verschilt qua samenstelling, bepaalde voedingsfactoren en aanwezigheid van antistoffen, met de melk enkele dagen na de geboorte. Het is de belangrijkste voeding voor het pasgeboren veulen. Het zorgt niet alleen voor de noodzakelijke immuniteit en energie maar draagt ook bij aan het tot stand komen van een gezond maag-darmkanaal. Een veulen heeft 1 tot 3 liter colostrum nodig waarvan het meeste opgenomen wordt tijdens de eerste 24 uur. Het is alleen tijdens deze periode dat de antistoffen de darmwand kunnen passeren. Een interessant weetje is dat colostrum kan ingevroren worden en zo 2 jaar bewaard kan worden.

Vermits veulens een hele hoge stofwisseling hebben en amper een voorraad aan energie en voedingsstoffen, moeten ze minstens 6 tot 8 keer per uur drinken tijdens de eerste levensdagen. Wanneer de uier van de merrie eerder plat lijkt en het veulen veel meer dan 8 keer wilt drinken, kan het zijn dat de merrie onvoldoende melk produceert. Als de uier eerder opgezwollen is en de melk stroomt eruit, kan er een probleem zijn met de drinktechniek van het veulen. In beide gevallen krijgt het veulen onvoldoende voedsel en met de hulp van de dierenarts ingeschakeld worden.

De natuur is niet altijd even rechtvaardig waardoor we “weesveulens” krijgen of veulens die door de merrie geweigerd zijn. De eigenaars kunnen opteren voor flesvoeding of het zoeken van een pleegmerrie. Wanneer er gekozen wordt voor flesvoeding is het van belang om het veulen toch te laten opgroeien in de aanwezigheid van andere paarden. Zij leren noodzakelijke lessen zoals hoe te grazen en rangorde in de kudde. Voor de flesvoeding kan gekozen worden voor melk van een pleegmerrie of een melkvervangend product zoals Hippalgo Veulenmelkpoeder. Het aanbieden van de melk kan gebeuren in een fles of in een emmer. Het aanbieden met een emmer is minder arbeidsintensief en heeft als voordeel dat er minder contact met de mens is. Het veulen kan in het begin bang zijn om zijn mond in een diepe emmer te brengen, een lage brede bak is aan te raden. Plaats emmer of bak niet op de grond maar op borsthoogte van het veulen. Met zijn lange benen kan het veulen met zijn mond nog niet tot aan de grond.

Image title3 dagen oud veulen


Het geboortegewicht van een gezond veulen is ongeveer 10 procent van zijn toekomstige volwassengewicht. De opname van voeding van een veulen moet elke dag 25-35 procent van zijn gewicht zijn en het gewicht moet elke dag toenemen, dus de voedingsbehoeften zijn elke dag hoger. Wanneer dit goed gemonitord wordt, kan een ziekte of aandoening snel gediagnostiseerd woorden.

Image title8 dagen oud veulen (Hubertus Luring)

  • De zoogperiode

Naar het einde van de eerste maand zal het nog een 4-tal keer per uur drinken. Met de merrie als voorbeeld gaat het veulen nu ook al kleine hoeveelheden ruwvoer, gras en hooi, en krachtvoer opnemen. Rond de leeftijd van 3 maanden bevatten de darmen de juiste darmbacteriën die nodig zijn om ruwvoer goed  te kunnen verteren. Veel veulens gaan mest eten, vaak het mest van hun moeder. Dit zou een manier kunnen zijn om de nodige microbacteriën, nodig in het maag-darmkanaal, op te nemen. Tot en met 12 weken kan een veulen echter al de nodige voedingsstoffen uit de melk halen. Hierna heeft het veulen nood aan extra voer om een optimale groei te voorzien. Goede kwaliteit hooi en gras samen met een aangepast krachtvoer dient aangeboden te worden. Dit kan met Hippalgo Merrie & veulenmix. Hippalgo Merrie & veulenmixheeft een aangepast energiegehalte, een goede kwantiteit en kwaliteit aan eiwitten en een aanpast vitaminen- en mineralengehalte. Hierdoor wordt een stabiele groei gestimuleerd zonder groeipieken die een verband zouden hebben met orthopedische aandoeningen zoals osteochrondose. Het is een zeer smakelijke en licht verteerbare muesli met pre-en probiotica voor een goede darmwerking.

  • Spenen

In tegenstelling tot vroeger wordt er geopteerd om te spenen met zo weinig mogelijk stress en dit op latere leeftijd. De veulens hebben een leeftijd tussen 6 en 12 maanden. Hierdoor eet het veulen al goed ruwvoer en het juiste krachtvoer (Hippalgo Merrie & veulenmix) waardoor het maagdarmstelsel hierop aangepast is en drinkt het water. Het veulen en de merrie worden van elkaar gescheiden door een afsluiting of hek. Het veulen kan niet meer drinken maar kan de merrie toch nog zien of zelfs aanraken.

Beweging en de juiste voeding zijn in deze levensfase van cruciaal belang om osteochondrose te helpen voorkomen. Ondervoeding is niet goed maar ook obese veulens hebben een verhoogde aanleg voor orthopedische aandoeningen.

Op de leeftijd van 1 jaar is 90% van de groei voldaan. De nutritionele behoeften van jaarling is hierdoor verschillend ten opzichte van een veulen. Hippalgo Merrie & veulenmix mag vervangen worden door Hippalgo gerstemix of Hippalgo Quattro, Hippalgo Herba-mix, Hippalgo Dressuur Plus. Ruwvoer is nog steeds zeer essentieel. Hooi en gras  van goede kwaliteit vormt de basis van het rantsoen.


Voor vrijblijvend (voedings)advies op maat van uw paard, kan u steeds terecht bij onze voedingsadviesservice
Blijft u graag op de hoogte van al onze tips en adviezen voor paarden? Schrijf u onderaan deze pagina in op de nieuwsbrief of volg ons op: Image title


Bron: Preston, L., 2016, The ultimate guide to horse feed, supplements and nutrition, Skyhorse Publishing
Chargement en cours
Chargement en cours