Hippalgo Body Builder ondersteunt spieropbouw

1. Wat is Hippalgo Body Builder?

Hippalgo Body Builder is een supplement dat voornamelijk uit rijstzemelen bestaat. Rijstzemelen zijn een bijproduct bij de productie van witte rijst. Dit gevormde bijproduct bevat een hoog vetpercentage, vitamine E-gehalte en anti-oxidanten. Rijstzemelen bevatten lipase waardoor ze echter snel ranzig worden. Om deze reden dient het gestabiliseerd te worden door verhitting en extrutie vooraleer het een bruikbaar nutritioneel product wordt. (Elizabeth P.Ryan, 2011; TS Kahlobn, 2009)


Hippalgo Body Builder: wetenschappelijk

Figuur 1.1 Ontstaan van gestabiliseerde rijstzemelen (Elizabeth P. Ryan, 2011)

1.2. Gamma-oryzanol als actief bestanddeel van rijstzemelen?

Het bestanddeel wat rijstzemelen zo’n krachtig supplement voor o.a. paarden maakt, is Gamma-oryzanol. De chemische formule is C40H58O4. Eigenlijk is gamma-oryzanol opgebouwd uit twee moleculen.  Het grootste deel is het triterpenylalcoholdeel en het andere deel is een ferulazuur. Triterpenylalcohol is een andere naam voor sterol. Sterolen zijn een groep verbindingen die in de natuur en planten veel voorkomen. Ze hebben allemaal dezelfde sterolstructuur als basis. Enkele bekenden sterolen zijn cholesterol en beta-sitosterol. Veel hormonen zoals testosteron, oestrogeen, progesteron en corticosteroïden zijn afgeleid van cholesterol en kunnen beschouwd worden als gemodificeerde sterolen. De tweede helft van het gamma-oryzanol molecule is het ferulazuur. Dit is ook in de plantenwereld een veel voorkomende stof. Het komt vooral voor in zaden en bladeren van graansoorten. Het is structureel verwant aan curcumine. (Jones, W.E 1997; naturafoundation)

Het gebruik van gamma-oryzanol als supplementatie bij mens of paarden is vooral gebaseerd op de steroïdstructuur van het steroldeel en de overeenkomsten daarvan met lichaamseigen steroïden die o.a. zorgen voor spieropbouw. (naturafoundation)

Hippalgo Body Builder

Figuur 1.2 De chemische structuur van Gamma-oryzanol (Pubchem)

Gamma-oryzanol zorgt voor een vermindering van spierpijn na arbeid, heeft een anti-oxidante werking dat ontstekingen vermindert, verbetert de spierproductie en ook de stemming en het gedrag van een paard. (Juliet M. Getty, 2010)

In een artikel van 2015 geschreven door Szcześniak K.A., Ostaszewski P., Ciecienska A. en Sadkowski T. wordt beschreven dat gamma-oryzanol een werking als anti-oxidant heeft en een gunstig effect heeft op hart- en vaatziekten, kanker en diabetes. Het heeft ook een invloed op de maagzuursecretie en beïnvloedt hierdoor ph in de maag en verlaagt ook spiervermoeidheid.

Ostaszewski P., Kowalska A., Szarska E., Szpotarski P., Cywinska A., Balanska B., Sadkowski T., hebben in 2012 onderzoek gedaan naar het effect van β-hydroxy-β-methylbutynaat en gamma-oryzanol in biochemische bloedmarkers bij getrainde volbloed racepaarden. Bij deze 32 weken durende studie werden de paarden in 3 groepen verdeeld. Eén groep kreeg een placebo toegediend. De tweede groep β-hydroxy-β-methylbutynaat en de derde groep gamma-oryzanol. De proef begon 16 weken voor het seizoen en liep nog 16 weken verder in het seizoen. Voor en na iedere trainingssessie werd de hartslag gemeten en bloedstalen genomen. Hiermee werd de hematocrietwaarde, glucose, lactaat, creatinefosfokinase en aspartaat aminotransferase gemeten. Enkele opvallende waarnemingen uit dit onderzoek is dat er een significante (P<0.05) verhoging is in de creatine activiteit na training bij de placebogroep en dit zowel tijdens de trainingsperiode als in het racingseizoen. Bloedlactaat was ook bij de placebogroep hoger onmiddellijk na de training als bij de andere twee. Uiteindelijk heeft dit onderzoek kunnen besluiten dat een supplementatie met gamma-oryzanol de hoeveelheid creatininkinase en lactaatvorming verlaagd na arbeid. Gamma-oryzanol helpt dus spierschade door arbeid te voorkomen.

Een ander onderzoek over supplementatie van gamma-oryzanol bij paarden werd als doctoraatthesis in 2013 in Portugal uitgevoerd door Gonzaga Laçana Valenta Ferreira. Hij had twee groepen van telkens 5 paarden. Eén groep was de controlegroep en de andere groep kreeg gamma-oryzanol als supplementatie.  Alle paarden gingen dagelijks 60 minuten in de stapmolen met een maximale snelheid van 12 km/u. Dit 5 keer per week gedurende een periode van 6 maanden. Maandelijks werd het gewicht, de body condition score en plasmalipiden gecontroleerd. Er werd ook via een ultrasonisch  meetinstrument de dikte van spier longissimus dorsi en de dikte van de vetlaag aan de staartinplanting gemeten. De hartslag werd gemeten tijdens het maximum van de arbeid, juist na de arbeid, 10 minuten na de arbeid en 20 minuten na de arbeid. Uit deze studie werd geconcludeerd dat een supplementatie met gamma-oryzanol aan paarden die arbeid verrichten een vermindering geeft van de body conditie score, verhoging van de concentratie van plasmacholesterol en verbetering van het hartslagherstel na het verrichten van arbeid.

In 2009 deden Gobesco A., Gonzage I., Françoso R., Taran F., Centini T., Ferreira J., Rodriques F., Bortoletto Y., Marino C., onderzoek naar het verloop van de hartslag alsmede de hersteltijd na inspanning bij paarden die in training zijn en een supplementatie van gamma-oryzanol kregen. Het meten van de hartslag wordt bij paarden gebruikt om de intensiteit van de training te bepalen. Maar de hartslag en de hartfrequentie kunnen ook als indicator gebruikt worden voor respiratoire en circulaire functies van het paard (Hodgson D.R., Davis R.E., McConaghy F.F., 1994). Voor deze proef werden 10 Arabische ruinen gebruikt. Vijf paarden kregen 5 gram gamma-oryzanol per maaltijd toegediend. De andere 5 paarden vormde de controlegroep. Beide groepen moesten 5 x per week 60 minuten in de stapmolen met een maximale snelheid van 12 km/u. Maandelijks werd de hartslag gemeten op vaste tijdstippen namelijk bij het begin (rust), tijdens het maximum van de arbeid, op het einde, 10 minuten na de arbeid en 20 minuten na de arbeid. De paarden die met gamma-oryzanol behandeld werden hebben een lagere hartslag 20 minuten na het werk dan de controlegroep. Na een bepaalde periode werd er ook een lagere hartslag bij rust opgemerkt bij de behandelde paarden als bij de controlepaarden. Dit duidt erop dat supplementatie met gamma-oryzanol leidt tot een verbeterde algemene fysieke conditie.

Ook bij de mens is er heel wat onderzoek geweest naar de effecten van supplementatie van gamma-oryzanol. In 2014 is er een onderzoek geweest door Eslami S., Norhaizan M.E., Seyed M.M., Gholamali G., Sepehr E. naar het effect van gamma-oryzanol supplementatie door antropometrische metingen uit te voeren en de spierkracht te bepalen bij gezonde mannen die een weerstandstraining ondergaan. Gedurende 9 weken kregen 15 mannen 600 mg gamma-oryzanol toegediend en 15 personen een placebo en deze vormden de controlegroep. Er was een significant verschil waar te nemen tussen de twee groepen tijdens de bench press en de leg curl. Hieruit kan er besloten worden dat gamma-oryzanol de spiersterkte beïnvloedt bij personen die weerstandstraining ondergaan.

1.3. Bevat een hoog vetgehalte

Rijstzemelen zijn een belangrijke bron van vetten en dus vetzuren. Vetzuren zijn dan weer een veilige en belangrijke energiebron voor paarden. Zeker voor paarden die gevoelig zijn voor een hoog suiker- en zetmeelgehalte. Rijstzemelen zijn rijk aan zowel omega-6 vetzuren als omega-3 vetzuren. Deze laatste hebben als kenmerk ontstekingen in het lichaam te verminderen. Zeker een bijkomend voordeel bij paarden die arbeid verrichten (Worth M., 2010).

Door het hoog vetgehalte is Hippalgo Body builder zeker ook aan te raden bij te magere paarden. Oorzaak hiervan kan van allerlei aard zijn bijvoorbeeld door bepaalde aandoeningen of door ouderdom (Juliet M. Getty, 2010).

1.4. Rijk aan vitamine E

Vitamine E is een goede synergist voor gamma-oryzanol. Hippalgo Body Builder is verrijkt met vitamine E en vitamine E is een zeer krachtig anti-oxidant. Anti-oxidanten beschermen het gezonde weefsel in het lichaam tegen vrije radicalen. Dit zijn eigenlijk destructieve moleculen.  In ieder lichaam is steeds een gehalte aan vrije radicalen aanwezig maar in het lichaam van paarden die arbeid verrichten en stress ondergaan komt een hoger gehalte voor. Anti-oxidanten reageren met de vrije radicalen zodat deze onschadelijk worden (Juliet M. Getty, 2010; naturafoundation)


Literatuurlijst
Gobesco A., Gonzaga I., Françoso R., Taran F., Centini T., Ferreira J., Rodriques F., Borletto Y., Marino C. (2009). Haertrate of horses undergoing aerobic exercise and supplemented with gamma-oryzanol. FAPESP
Gonzaga L.V.F. (2013). Gamma-oryzanol para equinos. Portugees doctoraat thesis
Juliet M. Getty (2010). Feed your horse like a horse. Indianapolis: Dog Ear Publishing
Jones W. (1997). Nutraceuticals for equine practice. Journal of equine veterinary science.17.562-572
Kahlon T.S. (2009). Rice bran: production, composition, functionality and food applications, physiological benefits. Books.google.com
Mastering Health. Gamma-oryzanol. Gevonden op 5 oktober 2017 op het internet: http://www.naturafoundation.nl/monografie/gamma-oryzanol.html
National Center for Biotechnology informaton. Gamma oryzanol. Gevonden op 5 oktober 2017 op het internet: http://www.pubchem.ncbi.nlm.nih.guv/compound/gamma-oryzanol#section=canonical-smiles
Ostaszewki P., Kowalska A., Szarska E., Szpotarski P., Cywinska A., Balanska B., Sadkowski T. (2012). Effects of β-Hydroxy-β-Methylbutyrate and gamma-oryzanol on blood biochemical markers in exercising thoroughbred race horses. Journal of equine veterinary.32. 542-551
Ryan E.P. (2011). Bioactive food components and health properties of rice bran. Journal of the american veterinary medical association. 238. 593-600
Saghar E., Norhaizan M.E., Seyed M.M., Gholamali G., Sepehr E. (2014). Effects of gamma-oryzanol supplementation on antropometric measurements and muscular strengt hub healthy males following chronic resistance training. Indian journal of medical research. 139. 857-863
Szcześniak K.A., Ostaszewski P., Ciecierska A., Sadkowski T. (2015). Investigation of nutriactive phytochemical gamma-oryzanol in experimental animal modes. Journal of animal physiology and animal nutrition.601-617
Worth, M (2010). The horse nutrition handbook. North Adams: Storey Publishing

Chargement en cours
Chargement en cours